ET NYT LANDBRUG ER LØSNINGEN!

Vores fjorde er ramt af iltsvind, og naturen er i tilbagegang. Der er pesticidrester i vores drikkevandsboringer, og klimaforandringer giver mere ekstremt vejr. Naturen kan ikke holde til det landbrug, som lige nu fylder 60 % af Danmarks areal. Årtiers politisk berøringsangst har ført til et landbrug, der er vokset langt ud over naturens grænser. Vi har brug for et nyt landbrug, som kan producere fødevarer - i samspil med en rig og robust natur. Skriv under på visionen for et nyt landbrug!

Har allerede skrevet under.
Nu er det din tur!

Fornavn skal udfyldes
Fornavn skal udfyldes
Feltet skal udfyldes med gyldig email adresse
Telefon nr. skal udfyldes
Betingelserne skal accepteres..

Vi gemmer din underskrift - vent venligst

Tak for din underskrift!

HUSK at klikke bekræft i den mail vi netop har sendt. Så er din underskrift gyldig


VISION FOR ET NYT LANDBRUG  

Vi står midt i en grøn krise! 

I 2023 så vi, hvor galt det går, når vi ikke respekterer naturens grænser. 

Klimaforandringerne ramte os med både tørke og store oversvømmelser. Vi oplevede historisk voldsomt iltsvind i vores fjorde og en natur i fortsat tilbagegang. Og vi satte nye rekorder for fund af pesticider i vores drikkevandsboringer.  

Vi har akut brug for gode løsninger. Og de løsninger findes især i én sektor: Landbruget. 

Landbruget kan løse nogle af tidens allerstørste problemer. Det kræver, at vi gentænker vores fødevareproduktion og får et nyt og grønnere landbrug. 

Vi skal have et nyt landbrug, der dyrker mad til mennesker – modsat i dag, hvor vi primært dyrker foder til husdyr. Det kan lade sig gøre, hvis vi skruer ned for antallet af husdyr i landbruget.   

For så kan markerne, hvor der i dag dyrkes foder til dyr, i stedet bruges til at producere endnu flere grønne fødevarer til mennesker. Og vi kan få flere naturområder, der kan binde CO2, blive levested for dyr og planter samt fungere som værn mod oversvømmelser, iltsvind og pesticidrester i drikkevandsboringerne. 

Helt konkret skal en politisk løsning sikre: 

  • At vi får et landbrug, der fylder mindre af Danmarks areal og giver mere plads til natur og skove 

  • At landbruget når sine klimamål, at udledningen af kvælstof til havmiljøet kommer indenfor naturens tålegrænse, og at vi får en effektiv beskyttelse af drikkevandet 

  • At vi får et landbrug, der producerer færre dyr og mindre foder, men til gengæld mere mad til mennesker, så vi kan brødføde lige så mange på mindre plads 

  • At landbruget – og de mennesker der arbejder der – får hjælp til at komme i mål med den grønne omstilling. 

Lige nu har vi en unik mulighed for at forme et nyt dansk landbrug, som kan skabe fødevarer i samspil med en rig og robust natur. Griber vi muligheden, kan landbruget blive en helt central del af løsningen på den grønne krise.    

STØT VISIONEN FOR ET NYT LANDBRUG

Lige nu er der forhandlinger om at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser. Og de forhandlinger er en gylden mulighed for at løse landbrugets krise – i samarbejde med landbrugerne. Vi skal i fællesskab kigge på alle udfordringerne med det nuværende landbrug og løse dem smart på én gang.   

Politikerne har tilladt en landbrugsproduktion, som i dag er i konflikt med naturen. De seneste årtiers landbrugspolitik har ført til så stor skade på vores natur, miljø og klima, at det kræver akut handling at gøre skaden god igen.  

De danske landbrugere fortjener, at der bliver udstukket en klar retning. Vi når ikke Danmarks klimamål, uden at landbruget reducerer sin udledning af drivhusgasser. Og det er politikernes opgave at skabe incitamenter, som belønner de allerdygtigste landbrugere – og giver en hjælpende hånd til dem, der vil ud af erhvervet.

Med din underskrift viser du, at du ønsker et landbrug, som producerer fødevarer på en måde, der samtidig beskytter havmiljøet, drikkevandet, naturen og klimaet. 

Vi arbejder for at gøre visionen om et nyt landbrug til virkelighed - støt os med din underskrift nu! 

Skriv under!

DE NEGATIVE KONSEKVENSER

Årtiers politisk berøringsangst har skabt et landbrug, som har vokset sig så stort og forurenende, at naturen, miljøet og klimaet ikke længere kan holde til det. 

ET NYT LANDBRUG ER LØSNINGEN!

Landbruget kan løse nogle af tidens allerstørste problemer. Men det kræver, at vi gentænker vores fødevareproduktion og får et nyt landbrug.

Landbruget skal ikke afvikles, det skal udvikles. Vi skal have et nyt landbrug som fylder mindre, men producerer mad til lige så mange mennesker, som i dag. Det skal først og fremmest ske ved, at landbruget producerer færre dyr og mindre foder - men til gengæld mere mad til mennesker.

Det lyder måske vildt. Men det landbrug, vi har i dag, er på mange måder endnu vildere. Der skal ske en stor forandring – og vi kan godt. For løsningerne er der. Og mange af Danmarks dygtige landbrugere står allerede klar. Nu gælder det om at mønstre den politiske vilje til forandring.  

Det er afgørende, at vi får en politisk løsning, der hjælper landbruget og de mennesker, der arbejder der, med at komme i mål med den grønne omstilling. Med samfundets støtte kan landbruget igen blive en stærk allieret med resten af Danmark i kampen for et smukkere og grønnere land. Et nyt landbrug producerer fødevarer, plejer naturen med sine dyr og beskytter klimaet med sine afgrøder, våde enge og nye skove.

 

Skriv under!